การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ครั้งที่ 1/2567

สร้างเมื่อ 21/02/2024 10:52

    วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ครั้งที่ 1/2567 พร้อมคณะผู้บริหารเข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณารายชื่อผู้มีสิทธิขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ณ ห้องประชุมไพรพฤกษ์ อาคาร 1 ชั้น 2