เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและทักษะรองรับการปฏิบัติงานในระดับสากลภายใต้โครงการเสริมสร้างบุคลากรสมรรถนะสูง (Smart Person) สำหรับบุคลากรกรม

สร้างเมื่อ 21/02/2024 10:49

    วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30น.นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มอบหมายให้ นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เป็นประธาน เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและทักษะรองรับการปฏิบัติงานในระดับสากลภายใต้โครงการเสริมสร้างบุคลากรสมรรถนะสูง (Smart Person) สำหรับบุคลากรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ณ ห้องประชุมบัวหลวง อาคาร 2 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก