การประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทยครั้งที่ 45- 1/2567

สร้างเมื่อ 19/02/2024 16:46

    วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทยครั้งที่ 45- 1/2567 โดยมีนายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดี พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม เพื่อร่วมพิจารณา รายการตำรับยาวัดบ้านสวน อ. ควนขุน จ.พัทลุง : คลังยาสมุนไพร ตำรับเขาอ้อ “ในอุโบสถวัดบ้านสวน” เล่ม 1 จารึกศาลาฤาษีวัดบวรนิเวศวิหาร โคลงภาพฤาษีดัดตนและจารึกตำรับยา วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และรายการตำราการแพทย์แผนไทยและตำรับยาแผนไทย จากวัดสามแก้ว จ.ชุมพร ณ ห้องประชุมไพรพฤกษ์ อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี