การประชุมหารือกับบริษัท วาสทิซิตี้ แอสเซท จำกัด

สร้างเมื่อ 16/02/2024 16:34

    วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการประชุมหารือกับบริษัท วาสทิซิตี้ แอสเซท จำกัด โดยมีนายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดร.ภก.ปรีชา หนูทิม ผู้อำนวยการกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร และผู้แทนจากสำนักงานเลขานุการกรม เข้าร่วมการประชุม เพื่อหารือเรื่องการบริหารจัดการการใช้พลังงานของประเทศอย่างเหมาะสม เพื่อส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียน สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ได้แก่ โครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้า เทคโนโลยี นวัตกรรม พลังงานสะอาด และพลังงานหมุนเวียน และแนวทางการส่งเสริมเกี่ยวกับพืชสมุนไพรกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ณ ห้องประชุมรับรอง อาคาร 1 ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ. นนทบุรี