ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อวัตถุดิบในการสาธิตเมนูอาหารไทยถิ่น กินเป็นยา จังหวัดเลย เป็นเงิน 10,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันการแพทย์แผนไทย)

สร้างเมื่อ 05/02/2024 10:23

Powered By EmbedPress