ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 21,428.89 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างเมื่อ 08/07/2024 17:22