ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดจ้างพิมพ์ใบประกาศนียบัตรชุมชนเวลเนส จำนวน 10 ใบ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,745 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างเมื่อ 05/07/2024 10:49