ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาให้บริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ (3-7 ก.ค.67) เป็นเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างเมื่อ 05/07/2024 10:48