ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการการตรวจวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพสารสกัดสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สมนไพรและตำรับยาสมนไพร จำนวน 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 380,352.90 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างเมื่อ 02/07/2024 16:47