ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่รึกษาการศึกษาวิจัย และพัฒนาแพลตฟอร์มการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรอัจฉริยะ เป็นเงินทั้งสิ้น 22,652,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างเมื่อ 10/06/2024 16:11