ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำเข็มที่ระลึก "พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า พระบิดาแห่งการค้าไทยและพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย" จำนวน 300 กล่อง ภายในวงเงิน 90,700 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างเมื่อ 11/06/2024 10:30