ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายชื่อต้นไม้ที่ทดแทนของเดิมที่ชำรุด จำนวน 13 ป้าย เป็นเงินทั้งสิ้น 13,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างเมื่อ 07/06/2024 15:52