ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเครื่องระเหยสารสกัดสมุนไพรแบบฟิล์มบาง เป็นเงินทั้งสิ้น 128,400 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร)

สร้างเมื่อ 07/06/2024 15:47