ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสารสกัดสมุนไพร จำนวน 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 22,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร)

สร้างเมื่อ 07/06/2024 15:46