ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาให้บริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน (26-30 พ.ค.67) เป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างเมื่อ 24/05/2024 10:55