ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงาน จำนวน 34 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 118,520.69 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร)

สร้างเมื่อ 13/05/2024 15:57