ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างทำความสะอาดผ้าม่านห้องผู้บริหาร ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นเงินทั้งสิ้น 11,300 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างเมื่อ 24/05/2024 16:55