ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัตถุดิบกัญชาแห้ง จำนวน 60 กิโลกรัม เสนอราคาเป็นเงิน 450,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร)

สร้างเมื่อ 16/05/2024 14:21