ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการขนขยะกากสมุนไพร ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 เป็นเงินทั้งสิ้น 5,625 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร)

สร้างเมื่อ 09/05/2024 16:31