ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องผสมแห้งแบบ V-Shape จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น 250,380 บาท (กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร)

สร้างเมื่อ 30/04/2024 15:34