ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องอัดบีบผงละเอียด (Roller Compactor) จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องทดสอบการละลายของยาแบบ 8 หลุม จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างเมื่อ 25/04/2024 16:00