ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดวื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นเงินทั้งสิ้น 225,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างเมื่อ 24/04/2024 15:38