ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงนนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67) เป็นเงินทั้งสิ้น 9,000 บาท

สร้างเมื่อ 10/04/2024 01:40