ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตสติ๊กเกอร์ฉลากขวดผลิตภัณฑ์น้ำมันกัญชา (ตำรับหมอเดชา) ตำรับเมตตาโอสถฯ จำนวน 6 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 228,605.50 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร)

สร้างเมื่อ 05/04/2024 15:52