ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ วันที่ 1-30 เม.ย. 67 (นางสาวสกุลทิพย์ มณีเศวต) เป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร)

สร้างเมื่อ 04/04/2024 14:17