ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาริการขนขยะกากสมุนไพร ประจำเดือน เมษายน 2567 เป็นเงินทั้งสิ้น 5,625 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร)

สร้างเมื่อ 04/04/2024 13:56