ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อวัสดุในการสาธิตและฝึกปฏิบัติการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 91,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันการแพทย์แผนไทย)

สร้างเมื่อ 22/03/2024 15:27