ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านผลิตยาและผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ต้นแบบ) งานพับขึ้นรูปกล่องยา งานแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพร งานคลังวัตถุดิบกัญชา และงานทำความสะอาด อุปกรณ์เครื่องมือ ตั้งแต่วันที่ 1-30 เม.ย. 2567 (นางมนู ธานี) เป็นเงิน 4,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร)

สร้างเมื่อ 22/03/2024 12:07