ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 7-31 มี.ค.67 (นางสาวชนาภร คุณวงศ์) เป็นจำนวนเงิน 7,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร)

สร้างเมื่อ 22/03/2024 12:03