ประกาศผู้ชนะการประมูลครุภัณฑ์ชำรุด โดยเสนอราคา 35,000 บาท โดยวิธีทอดตลาด

สร้างเมื่อ 22/03/2024 11:59