ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาให้บริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ (วันที่ 25-26 มี.ค. 67) ภายในวงเงิน 28,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันการแพทย์แผนไทย)

สร้างเมื่อ 19/03/2024 10:49