ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง และป้ายชื่อหน่วยงานภายในกองวิชาการและแผนงาน ภายในวงเงิน 8,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองวิชาการและแผนงาน)

สร้างเมื่อ 13/03/2024 15:00