ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2567 (นางสาวสกุลทิพย์ มณีเศวต) เป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร)

สร้างเมื่อ 13/03/2024 14:38