ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเข็มฉีดยาตัวอย่างชนิดเหลวใช้กับเครื่อง GC-MS เป็นเงินทั้งสิ้น 16,050 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร)

สร้างเมื่อ 13/03/2024 14:17