ประกาศผู้ชนะเสนอราคา รายการจ้างเหมาให้บริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ (9-10 มี.ค.67) เป็นเงินทั้งสิ้น 4,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองคุ้มครองภูมิปัญญาฯ)

สร้างเมื่อ 11/03/2024 10:44