ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อแหล่งไฟ (Power Supply) จำนวน 1 ตัว เป็นเงินทั้งสิ้น 2,503.80 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองวิชาการและแผนงาน)

สร้างเมื่อ 11/03/2024 10:32