ประกาศผู้ชนะจ้างเก็บสายไฟฟ้าสาย LAN พร้อทติดตั้งปลั๊กไฟฟ้า ห้องกลุ่มงานพัฒนากำลังคน อาคาร 3 ชั้น 5 ภายในวงเงิน 26,355 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างเมื่อ 11/03/2024 10:29