ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ด้านงานการเงินและบัญชี วุฒิปริญญาตรี (นางสาวอัจฉรา คุ้มเอี่ยม) จำนวน 1 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 105,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร)

สร้างเมื่อ 11/03/2024 10:25