ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วย และผ้าต่างๆ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

สร้างเมื่อ 08/03/2024 17:29