ประกาศเผยแพร่ราคากลาง รายการจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2567

สร้างเมื่อ 07/03/2024 15:13