ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กษ 6383 นนทบุรี เป็นเงินทั้งสิ้น 17,440 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร)

สร้างเมื่อ 07/03/2024 15:11