ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการจ้างปรับปรุงระบบแจ้งเตือนไฟไหม้ (Fire Alarm) ของกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร ณ อาคาร BIOTEC pilot plant หน่วยปฏิบัติการที่ 3 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี เป็นเงินทั้งสิ้น 5,625 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร)

สร้างเมื่อ 07/03/2024 14:59