ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2567

สร้างเมื่อ 05/03/2024 16:43