ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมกระเบื้องพื้นห้องน้ำหญิง บริเวณ อาคาร 3 ชั้น 5 ภายในวงเงิน 21,125 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างเมื่อ 05/03/2024 16:34