ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปกัญชา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,503.80 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร)

สร้างเมื่อ 21/02/2024 11:08

Powered By EmbedPress