ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญจัดทำข้อมูลและรายงานโครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 345,203 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันการแพทย์แผนไทย)

สร้างเมื่อ 08/02/2024 16:13

Powered By EmbedPress