ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารและเข้ารูปเล่มพร้อมปก เป็นเงินทั้งสิ้น 3,997.50 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาฯ)

สร้างเมื่อ 09/02/2024 16:07

Powered By EmbedPress