กรมการแพทย์แผนไทยฯ นำร่อง คลินิกร่วมบำบัดผู้ติดยาเสพติด ด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ชู “ตำรับยาการุณย์โอสถ” บำบัดผู้ติดยาเสพติด

สร้างเมื่อ 14/03/2024 11:28