ครม.มีมติเห็นชอบ สธ. จับมือ สาธารณรัฐประชาชนจีน ลงนาม MOU ด้านการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์พื้นบ้าน เพื่อตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในกลุ่มประเทศสมาชิกลุ่มน้้าโขงกรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะ สื่อรักแบบไทย รับวันแห่งความรัก

สร้างเมื่อ 15/02/2024 15:31