ประกาศ เรื่อง ให้ผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่างๆ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2 ส่งเอกสารหลักฐาน เพื่อตรวจคุณสมบัติ

สร้างเมื่อ 25/04/2024 09:36